Stresshantering

Stresshantering

Föreläsningar och kurser 

Dagens samhälle är på många sätt inte anpassat för oss människor, då tempot blir för högt och kraven på oss för höga. När vi går omkring med ständigt höga stressnivåer, utan att kanske riktigt vara medvetna om det, kan stressen påverka din hälsa, familjesituation och ditt arbetsliv. Sömnstörningar och oro kan vara viktiga varningssignaler om att det är dags att ”dra i handbromsen”. Ofta har vi tanke- och handlingsmönster som bygger på prestation. Det kan medföra svårigheter att sätta gränser och säga nej. Det leder alltför ofta till att vi kör på ”tills vi stupar”. För att klara av stress, behöver vi även tid för återhämtning. Vi behöver tid för vila, tid för oss själva och våra egna intressen. Om vi hela tiden är i våra ”måsten” får vi väldigt lite tid för oss själva, vilket på sikt kan leda till utmattning. 

Jag erbjuder föreläsningar och kurser i Stresshantering.
Jag vänder mig både till företag och privatpersoner.

Vid kurstillfällena får deltagarna även utöva andningsövningar och avslappningsövningar.

Jag erbjuder även individuell coaching för att du ska nå bästa resultat att hitta sätt att komma ur stress och stärka dig själv. Jag rekommenderar 6 st samtal för att uppnå bra resultat. 

DATUM FÖR 2024 KOMMER INOM KORT!