Yoga & Yoga mot utmattning

Yoga och Yoga mot utmattning

Kundalini-yoga är en yogaform som passar alla.
Den bygger på lugna rörelser som ökar energiflödet
i kroppen. Den har många dokumenterade medicinska effekter.
Den har en gynnsam påverkan på nervsystemet, minskar stress, stärker immunförsvaret, sänker blodtrycket, stimulerar ämnesomsättningen och matsmältningen. Den yogiska andningen är välgörande för hela kroppen genom att den får fart på flödet och cirkulationen i hela kroppen.

Det är en utmärkt väg till inre harmoni och ökad fysisk rörlighet i framför allt rygg och nacke. Ur denna yogaform har Medicinsk yoga vuxit fram. Jag har utbildat mig på IMY, Institutet för Medicinsk Yoga och har stor erfarenhet av att leda kurser i yoga.

YOGA MOT UTMATTNING

Denna kurs är vänder sig till dig som har hamnat i utmattning. Eftersom jag har egen erfarenhet av att vara utmattad, och efter en tuff resa lyckats komma tillbaka, vill jag dela med mig av mina kunskaper för att hjälpa andra.

Varje tillfälle är 90 minuter, som innehåller tre delar:

1. Du får lära dig om hur stress och utmattning hänger ihop, vad det gör med oss, och du får kunskaper om viktiga nycklar för att tillfriskna.

2. Lugna, helande yogaövningar som lugnar ner kropp och sinne. Yogaövningarna reducerar stressnivåerna och skapar balans i hjärnan.

3. Samtalsstund där de som vill delar med sig av egna erfarenheter. Den här stunden bjuder in till en gemenskap fri från prestation, där var och en får känna sig sedd och förstådd.

Vi träffas en gång per vecka i sju veckor. Tillfälle åtta har vi som en uppföljning en månad senare.

YOGA MOT UTMATTNING – Kursstart januari 2022!
Kursen hålls i salen på Tyresö Gym. Max 12 deltagare.
Tid: Lördagar kl. 14:00-15:30
7 + 1 ggr (à 90 min) – 1.900 kr Anmälan via mejl (Ange namn, personnummer och mejladress) Mejla till: viveca@vivecashalsokalla.se