Coachning

Din Livscoach och Stresscoach

Jag hjälper dig att kartlägga din nuvarande situation och hjälper dig att gå mot de mål du själv ställer upp. Coaching handlar om att hjälpa klienten att hjälpa sig själv. Jag hjälper dig att hitta dina drivkrafter och att definiera vilken typ av förändring du vill ha i ditt liv. Tillsammans utforskar vi din inneboende potential och dina grundläggande värderingar. Jag som coach stöttar dig i processen att nå dina mål som du själv sätter upp.

Coaching är särskilt värdefullt vid dilemman, utmaningar och/eller förändring i ditt arbetsliv, i dina relationer eller i din livssituation i stort.

Coaching
Det kan passa dig som t. ex:
  • känner av stress och önskar verktyg och stöd för att må bättre
  • funderar över nästa steg i ditt arbetsliv
  • är mitt i en livsomvälvande händelse, t ex skilsmässa, arbetslöshet eller sjukdom
  • vill lägga om kostvanor och komma igång med träning för att må bättre och/eller gå ner i vikt
Genom frågor, konkreta verktyg och feedback hjälper jag dig att formulera och bli klarare över:
  • framtid – Dina mål och drömmar.
  • nuläge –  Dina förutsättningar här och nu.
  • Vägen till målet – handlingsplan och delmål för inre och yttre växt.

Störst blir effekten om vi ses under en period med återkommande samtal, vanligtvis var 14:e dag.

Jag tar emot på min mottagning i Tyresö eller om så önskas via dator/länk eller telefon. Jag är medlem i ICF och följer deras riktlinjer kring bl a tystnadsplikt.

Priser:
60 min – 690 kr
Paketpris: 6 tillfällen för 3.500 kr